درباره واژگان
ژورنالیسم به معنی روزنامه نگاری یک واژه فرانسوی است که تلفظ انگلیسی آن جِرنالیزم است. نوشتن این کلمه به صورت ژورنالیزم غلط است.
+ نوشته شده در  یکشنبه 26 اسفند1386ساعت 18:30  توسط حسین حکیم زاده  | 
نوشتن كلمه الله به صورت اله غلط است در نتيجه نوشتن اسمهايي مانند عبداللهي و نصراللهي به صورت عبدالهي و نصرالهي غلط است.
+ نوشته شده در  شنبه 18 اسفند1386ساعت 14:48  توسط حسین حکیم زاده  | 
آيا مي دانيد واژه ترافيك در زبان انگليسي به معني شلوغي و ازدحام خودروها نيست بلكه به معني رفت و آمد خودروها است.
+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 اسفند1386ساعت 19:15  توسط حسین حکیم زاده  | 
آيا مي دانيد صدا در زبان عربي به معني صوت نيست بلكه به معني پژواك است و به صورت صَدي با الف مقصوره (كوتاه) بر روي ي نوشته مي شود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 اسفند1386ساعت 6:34  توسط حسین حکیم زاده  | 
تلفظ كلمه message به معني پيام يا پيامك به صورت مَسِيج غلط است و تلفظ صحيح آن مِسج است. همچنین تلفظ آن با فتح میم غلط و با کسر میم صحیح است.
+ نوشته شده در  دوشنبه 13 اسفند1386ساعت 22:11  توسط حسین حکیم زاده  | 
تلفظ كلمه secret به معني راز به صورت سكرت غلط است و تلفظ صحيح آن سيكرت است.
+ نوشته شده در  شنبه 11 اسفند1386ساعت 23:5  توسط حسین حکیم زاده  | 
تلفظ كلمه gulf به معني خليج به صورت گُلف غلط است و تلفظ صحيح آن گالف است.
+ نوشته شده در  سه شنبه 7 اسفند1386ساعت 19:48  توسط حسین حکیم زاده  | 
تلفظ كلمه Persian به معني فارسي به صورت پرشين غلط است و تلفظ صحيح آن پرشن است.
+ نوشته شده در  دوشنبه 6 اسفند1386ساعت 19:38  توسط حسین حکیم زاده  | 
تلفظ كلمه media به معني رسانه ها به صورت مديا غلط است و تلفظ صحيح آن ميديا است.
+ نوشته شده در  یکشنبه 5 اسفند1386ساعت 21:48  توسط حسین حکیم زاده  | 
نوشتن كلمه تأييد به صورت تائيد غلط است و همزه بايد روي الف باشد نه روي دندانه.
+ نوشته شده در  جمعه 3 اسفند1386ساعت 15:59  توسط حسین حکیم زاده  |